Felvidéktől Kuvaitig

hossz: 00:34:00

Tárgy: 1956

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról és a csehszlovák-magyar lakosságcseréről (1:38), majd arról, miként költöztek Budapestre (03:52). Beszél családja helyzetéről az ötvenes években (06:02), majd az 1956-os forradalommal kapcsolatos emlékeit idézi fel (04:50, 7:22, 12:45). Beszél a Katolikus Egyház helyzetéről az 1950-es években (13:55). Szól középiskolai tanulmányairól (17:48), és a bányamérnöki hivatás választásáról (22:28). Beszél a szénbányászat válságáról a hatvanas években (25:43), illetve kuvaiti kiküldetéséről az Öbölháború idején, és kalandos hazajutásáról (27:23). Végül a rendszerváltás bányászatra gyakorolt hatását elemzi (32:02).

Említett időszakok, témák:
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről

Interjúalany: Martényi Árpád, 1943, Eperjes

Interjúalany foglalkozása: Egyéb

Felvétel időpontja: 2011. February 14.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: Krutzler Helga Kaposi László

Feltöltötte: berzsenyi

Interjút készítő iskola: Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium