Fiatalság másképpen

hossz: 00:39:00

Tárgy: Mindennapi élet , Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: 0:00 1956-ban másodikos gimnazista volt 1:53 felidézi az ötvenes évek személyi kultuszát és politikai hangulatát 5:20 1956. október 23.-án éppen vívóedzésre tartott, a Rákóczi úton akkor már hatalmas tömeg hömpölygött, az edzés után is látta a tömegeket az utcán, elment a Sztálin-szobor ledöntéséhez 8:30 nehezen tudták lebontani a szobrot, közben hírek terjengtek a tömegben a Rádiónál történő gyűlésről és arról, hogy az ávósok lövik a tüntetőket; a szobor ledöntése nagy zajjal járt 11:01 a rádió épületéhez nem jutott el, ezért hazament; a további napok eufórikus hangulatban teltek, nemzetőrök ellenőriztek mindenkit 15:25 nagy élmény volt neki hallani a szabad magyar rádiót, és olvasni az Igazság című újságot 18:40 a forradalmat leverték, de utána lehetett látni a harcok nyomait 20:51 a forradalom utáni megtorlásról nem volt közvetlen élménye, de a levegőben volt a megtorlás politikai hangulata 23:11 az egyetemi felvételin fontos volt a származás, őt első alkalommal nem vették föl, ezért elment dolgozni 28:40 szóbeli felvételi során kérdezték a családi hátteréről, és a Szabad Népről 31:28 az egyetemi éveket idézi fel, ott is volt KISZ, de nem lépett be, az egyetem végén az álláselosztó bizottság küldi ki őket a munkahelyükre 36:15 Gyöngyösre került gyerekorvosnak

Említett időszakok, témák:
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7.10. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről

Interjúalany: Uhereczky Gábor, 1940, Budapest

Interjúalany foglalkozása: Egészségügy

Felvétel időpontja: 2011. February 20.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Bach Zsófia,Balassa Lőrinc

Feltöltötte: Kulcsár Gábor

Interjút készítő iskola: Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium