Gulyás Gyula visszaemlékezései

hossz: 00:25:00

Tárgy: ’50-es évek, Hétköznapi szocializmus, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany 1941-ben született Hosszúpályiban (Hajdú-Bihar megye). Szülei földműves parasztok voltak, a kommunisták kuláknak nyilvánították őket. Édesapja 1950-ben elhunyt, két testvére született. (01:54) Emlékszik arra, hogyan bombázták Debrecent 1944-ben. A kommunista hatalomátvétel után a beszolgáltatások miatt rendkívül nehéz helyzetbe került a család, a körülmények csak a Kádár-korszakban javultak. (04:24) Az 1956-os forradalom csak kevéssé érintette, részt vett a debreceni tüntetéseken. (05:24) Amikor javult volna a helyzet, 1959-ben elkezdődött a környéken a TSZ-esítés. Eleinte nagyon rosszak voltak a TSZ-ben a körülmények. Aki nem akart belépni, azt megverték, kényszerítették. Véleménye szerint a rendszerváltás előtt már jól működtek a TSZ-ek. (09:14) Elmondja, hogy sorkatonai szolgálatát 1961-ben Orosházán kezdte határőrként, de később szakácsképzőbe került és Beregböszörménybe helyezték. Itt ismerte meg feleségét, akit 1963-ban, nem sokkal leszerelése előtt vett el. (10:26) Visszaemlékezik nagyszüleire, mivel apja korán meghalt, nagyapja tanította a ház körüli munkákra. (11:56) Véleménye szerint a jelenlegi rendszer rosszabb, mint a Kádár-korszak, mert sok a munkanélküli és a fiatalok nem tanulnak fegyelmet. (15:20) Az interjúalany 1972-ben költözött be Debrecenbe. 28 évet dolgozott itt a húsiparban, betanított munkásként húst darabolt. Részletesen beszél munkájáról. (20:26) Elmondja milyenek voltak gyermekkorában az iskolai körülmények. Kötelezően volt úttörő. (23:50) Szenvedésekkel teli élete volt, de hiányt nem szenvedett semmiből. Felnevelt két gyermeket, nyolc unokája van. (24:48)

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről

Interjúalany: Gulyás Gyula, 1941, Hosszúpályi

Interjúalany foglalkozása: Mezőgazdaság, Ipar

Felvétel időpontja: 2011. April 14.

Felvétel helyszíne: Debrecen

Feldolgozásban résztvevő személyek: Bodó Tamás, Kovács István

Feltöltötte: bodot

Interjút készítő iskola: Tóth Árpád Gimnázium