Gyerekfejjel '89

hossz: 00:20:00

Tárgy: Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél arról, hogyan került kapcsolatba a Páneurópai Piknikkel (0:23), a gyerekként megélt ’80-as évekről (1:17), a vallási élet korlátozásáról (2:34), a rendszerváltás előtt létrejövő ellenzéki mozgalmakkal való kapcsolatáról, a cserkészet újjászervezéséről (4:14), a cserkészként történő „határátlépésről” (6:21), a keletnémetekkel való találkozásukról (7:53), a Páneurópai Piknik megszervezéséről, a rendezvény előkészületeiről, és magáról az eseményről, az ezzel összekapcsolódó határátlépésekről, a gyerekek segédkezéséről (8:31). Beszél a keletnémetek félelméről (15:16), a rendezvény pozitív és negatív hatásairól (17:04), végül értékeli az eseményeket (19:14).

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Magas Ádám, 1975, Sopron

Interjúalany foglalkozása: Kereskedelem - Vállalkozó (Egyéb)

Felvétel időpontja: 2010. October 11.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: Tóth Petra, Zergényi Vivien, Lukács Cintia

Feltöltötte: szig

Interjút készítő iskola: Széchenyi István Gimnázium