Gyezsurnaja

hossz: 00:33:00

Tárgy: ’50-es évek, Hétköznapi szocializmus, 1956

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél gyermekkoráról, körülményeikről, a háború utáni szegénységről (0:03). Szól arról, hogyan segített édesapjának kisiparos munkájában (4:00), majd az 1956-os eseményeket értékeli (5:37). Beszél Győr város ifjúsági és sportéletéről (8:03). Rátér édesapja II. világháborús élményeire, arra, hogyan került ki Németországba munkaszolgálatosként, majd hogyan került orosz hadifogságba (9:33). Oktatásáról, és arról, milyen hátrányokat okozott neki „egyéb származása” (12:06). Kiemelten szól katonai szolgálatáról, és arról, hogyan kellett érettségire felkészítenie saját tisztjeit egy 1964-es rendelet miatt, ami a végzettséget előírta (15:30). Az 1956-os felkelőkkel kapcsolatos rossz élményeiről, a katonákkal való konfliktusukról külön szól (20:14). Szól az 1956 utáni jobb körülményekről, a Kádár-rendszer hétköznapjairól, főleg külföldi utazásaikról (22:26).

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Major József, 1943, Győr

Interjúalany foglalkozása: vagongyári munkás (Ipar)

Felvétel időpontja: 2010. October 17.

Felvétel helyszíne: Győr

Feldolgozásban résztvevő személyek: Pintér Zsuzsa, Berta Somogyi Tamás

Feltöltötte: bstamas

Interjút készítő iskola: Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda