Gyökereim

hossz: 00:29:29

Tárgy: Románia, Ceausescu

Interjú rövid leírása: Az interjúalany mesél a Ceausescu-diktatúra mindennapjairól, a rendszer és a kisebbségek viszonyáról. Beszél a marosvásárhelyi véres eseményekben való részvételéről, és Magyarországra költözésének okairól. 0:27--születés, család; 3:0--továbbtanulása az egyetemen és elhelyezkedése a tanári pályán; 4:30--milyen politikai okok miatt költözött át Magyarországra, részvétele a Marosvásárhelyi eseményeken 1990-ben; 7:47--iskolás- és gyermekévei Romániában; 11:51--úttörők (pionírok), vallási élet; 14:0--mit tudnak 1956-ról, ki volt Ceausescu; 20:5--milyen volt a rendszerváltás Romániában, mi történt Marosvásárhelyen 1990-ben; 23:22--Magyarországra költözésének körülményei, mit csinált ideköltözése után; 26:20--hogyan lehetett Romániából külföldre eljutni

Említett időszakok, témák:
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról

Interjúalany: Székely Lászlóné Amália, 1948, Ajak

Interjúalany foglalkozása: tanár (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. February 24.

Felvétel helyszíne: Gyöngyös

Feldolgozásban résztvevő személyek: Popovics Helga Varga Lilla Bakondi Márta

Feltöltötte: Értéket teremtő emlékezet

Interjút készítő iskola: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium