Győr 1956-os forradalmát irányítottuk - Fegyveres ellenállásunk története

hossz: 00:43:00

Tárgy: 1956

Interjú rövid leírása: A Győri Vagon és Gépgyárban kezdett el dolgozni, Sokorópátkáról járt be, majd 1956 októberében költözött be Győrbe, albérletbe. Itt lett albérlőtársa Török István (3:18). Ő azonnal csatlakozott a pár hét múlva kirobbanó forradalomhoz, mivel tiszti képzést is kapott (4:43). A forradalom ideje alatt a tömeg egyik vezetője lett, beszédeket és gyűléseket tartott. (5:56) A tömeg és Török István az ÁvH megyei székháza és a börtön elé vonult, utóbbi mellett el is dördültek a karhatalom fegyverei, ekkor halt meg Halász Ödön, Máté Mária, és Szabó Béla(6:51). Török István a helyi elnyomó hatalom kifüstölése végett a Győrben állomásozó honvédelmi erőket akarta volna megnyerni, persze ez nem volt egyszerű dolog (9:12). Végül a laktanya parancsnoka, Krecz Géza őrnagy (később, a megtorlások alkalmával elítélik) a talán 10 ezres tömeg akarata előtt meghajolva átállt a forradalmárokhoz (10:00).Török István 5 társával egyetemben tárgyalt az ÁVh-sokkal, hogy engedjék ki a politikai foglyokat és adják ki a tömegbe lövő karhatalmistákat (12:24).Török Istán eme tárgyalások alkalmával lement az ÁVH-s pincékbe és az ott tartózkodó politikai fogylokat kiengedtette (15:02). Ennek ellenére a tömeg betört az épületbe és szinte minden iratot megsemmisítettek. Ekközben a mentők már több sebesültet is Győrbe szállítottak Mosonmagyaróvárról, ahol az ÁVH brutálisan a tömegbe lövetett (18:03). A forradalom előzményeiről: A magyar társadalmat komoly trauma érte azáltal, hogy 1945 után nem az általuk támogatott kisgazdák, vagy a szocdemek alakíthatták a politikát, hanem az erőszakos kommunisták (22:12). A közismert kommunista intézkedések felbőszítették a magyar nemzetet, valamint Büki Lajos szerint a nyugat is egyértelműen arra bíztatott mindenkit(röpcédulák, Szabad Európa rádió, kémek, stb), hogy vegyék fel a harcot a kommunista rezsim ellen (28:12). A győri forradalom után: Itt kapcsolódott be komolyabban Büki Lajos is, formálisan ő lett Török István testőre.(30:28) A padlássöprések miatt a rendőrséggel szemben bizalmatlanná lett tömeget, falusiakat több esetben is Török István és Büki Lajos személyesn nyugtatta meg (31:09). 1956. november 4.-e után fegyveres ellenállásra adták volna a fejüket fejüket, de a tatabányai elhárító harcok sikertelensége láttán feladták az ellenállást (35:54). Büki Lajost a Török István elleni per harmadrendű vádlottjaként 12 évre ítélték. 1963-ban szabadult (43:30).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.1. A forradalmat megelőző társadalmi, politikai mozgásokról
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.2. A kommunista diktatúra erőszakszervezeteinek tevékenységéről (karhatalom – pufajkások, Munkásőrség)
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről

Interjúalany: Büki Lajos, 1937, Kajárpéc

Interjúalany foglalkozása: vagongyári munkás (Ipar)

Felvétel időpontja: 2011. March 21.

Felvétel helyszíne: Győr

Feldolgozásban résztvevő személyek: Mirejder Alexandra Bán Benedek

Feltöltötte: kszil

Interjút készítő iskola: Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola és Sportiskolai Módszertani Központ