Ha a katonát hívják, menni kell!

hossz: 00:37:00

Tárgy: Rendszerváltás, Államvédelem, állambiztonság

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyermekkor, édesapja vasutas volt, édesanyja háztartásbeli 1:29 annak idején egyetlen tanító foglalkozott velük első osztálytól nyolcadikig 4:03 1956 őszén ötödikes volt 6:25 a megtorlásról édesapjának voltak emlékei, egy éjjel összeszedtek embereket, akiket ellenforradalmároknak tartottak, és az orosházi rendőrkapitányságon kérdezték ki őket 9:31 középiskolába Hódmezővásárhelyre járt, kollégista volt 11:17 1964-től az egyesített tiszti iskolában tanult tovább, ott földrajztanári képesítést is szerezniük kellett; 1965-től került fel Budapestre, 1968-ban avatták fel tisztté 16:07 1968-ban házasodott meg, négy gyermekük született 18:00 1968 őszén az osztrák határra került Nemesmedvesre, közben újonckiképzésre is ment, később kérte áthelyezését Szombathely közelébe 20:09 1981-ben Kiszomborra vezényelték át, itt kevesebb volt a disszidáló 26:03 1989-ben forradalom volt Romániában, nekik is készülniük kellett, ezért megerősítették az ő határszakaszukat 29:20 felidézi a technikai változásokat 32:53 pályafutásával elégedett, a családja kitartott mellette a nehézségek közepette is, 1999-ben kérte leszerelését

Említett időszakok, témák:
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Kincses János, 1945, Kardoskút

Interjúalany foglalkozása: határőr alezredes (Fegyveres testületek)

Felvétel időpontja: 2010. September 14.

Feldolgozásban résztvevő személyek: Vas ádám, Farkas Éva, Czibolya Kálmán, Váli Krisztina, Takács Vivien

Feltöltötte: Makói Oktatási Központ

Interjút készítő iskola: Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium