Háború a Hernád völgyében

hossz: 00:38:00

Tárgy: Szovjet megszállók

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyermekkor 6:06 a negyedik osztályban már tanulniuk kellett a légiriadót, mesél a német katonák tevékenységéről 10:50 1944 júliusában megjelentek a repülőgépek, és több hullámban bombázták az ottani német állásokat 13:58 édesapja sokat katonáskodott, hogy biztos megélhetése legyen, mesél édesapja emlékeiről 18:25 mesél arról, hogy édesapja elbúcsúzott tőlük, és négyen maradtak árván 22:38 a környéken sok zsidó birtokos volt, az édesapja sokuknál dolgozott, mint kocsis 25:00 az oroszok bejövetelekor egy másik családhoz húzódtak, egy óvóhelyet is építettek 28:05 egy hadtáptörzs telepedett le a háznál, ahol laktak, majd mesél a Hernád völgyében folyó harcokról 33:44 ekkor már szabadon mozogtak a faluban, találtak egy kézigránátot, ami azonban felrobbant, és ezért megsérültek, a kórházban ekkor sok sebesültet láthatott gyerekként 37:00 a szülői házukba visszatértek, üres volt, amit lehetett eltüzeltek, hét döglött lovat is hagytak ott

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Erdődi János, 1933, Gesztely

Interjúalany foglalkozása: Egyéb

Felvétel időpontja: 2011. January 29.

Feltöltötte: Zrinyiilona

Interjút készítő iskola: Zrínyi Ilona Gimnázium