Hadifogoly voltam Oroszországban

hossz: 00:30:00

Tárgy: Kettős megszállás (második világháború)

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról (0:26) és a II. világháborúról (2:18). Mesél gyűjtőtáborba hurcolásáról (4:14), a marhavagonban való utazásról (06:00). Beszél a munka jellegéről (10:10) és a foglyok osztályozásáról (11:58). Végül hazajutásának történetét mondja el (21:45, 26:01).

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Sóbújtó József, 1926, Kunszentmiklós

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas (Mezőgazdaság)

Felvétel időpontja: 2010. September 20.

Felvétel helyszíne: Kunszentmiklós

Feldolgozásban résztvevő személyek: Sóbújtó József, Derecskeyné Sipos Etelka, Varga Istvánné, Horváth Attila, Szőke Dániel

Feltöltötte: baksay

Interjút készítő iskola: Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola