Három év az Árkus-tanyán

hossz: 00:37:00

Tárgy: ’50-es évek, Át- és kitelepítések

Interjú rövid leírása: 0:00 1950 júniusában kitelepítik a szüleit, ő a nagyszüleinél maradt, a nagyapját az ÁVH napokra elvitte és bántalmazták 6:00 ő is a táborba került később a nagyszüleivel, nem élelmezték őket rendszeresen, fűtetlen helyre zsúfolták őket, végül a szülőkhöz kerültek Árkus-tanyára, a Hortobágyra 10:12 az árkusi tábori életről mesélt, a tábori élet akkor már elviselhetőbb volt, mint akkor, amikor a szülei érkeztek oda 14:06 névsorolvasás rendszeresen volt, könyvet nem tűrtek meg, térképet szintén nem, leveleket kaptak, de cenzúrázva, a külvilág híreit pedig megszűrték feléjük, a csomagokat megdézsmálták 19:36 az élelmezést egy nagy közös kondérban oldották meg, a vizet pedig gémeskútról oldották meg 22:10 a vallásgyakorlásra nem volt lehetőségük, csak családi körben, ahol nem látta senki (pl karácsonykor) 28:12 a tábor területéről kilépőket bántalmazták, gyerekeket is vertek 32:45 a táborból szabadulva közölték, hogy a korábbi lakhelyükre nem mehetnek vissza, ezért Balatonfüredre mentek, később nem nagyon beszéltek a hortobágyi tábori életről 34:49 valamennyi kárpótlást kaptak kárpótlási jegyek formájában

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.2. A kitelepítésről, internálásról, illetve a katonai munkaszolgálatról
4.4. A diktatúra elnyomó apparátusával szembeni ellenállásról
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Péli Lászlóné (Katica), 1941, Csurgó

Interjúalany foglalkozása: pénzügyi előadó (Szolgáltatás)

Felvétel időpontja: 2010. October 20.

Felvétel helyszíne: Pécs

Feldolgozásban résztvevő személyek: Andok Zsuzsa, Bakocs Marcell

Feltöltötte: afg

Interjút készítő iskola: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium