Háromszor kezdtem újra az életem

hossz: 00:35:00

Tárgy: Át- és kitelepítések, ’50-es évek, Internálás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany szól kitelepítésükről, a búcsúzásról, és arról, hogy megkönnyebbültek, amikor kiderült, hogy nem keletre mennek (0:16). Elmondja, hogyan érkeztek meg a Hortobágyra, milyen munkát kellett csinálni, mivel fenyegetőztek, és milyen volt a tisztálkodási lehetőség (3:20). Szól arról, hogy mit tudtak csinálni gyermekként, az élelmezésről (5:35), valamint édesapja betegségéről és munkájáról, valamint Almássy gróf megalázásáról (8:22). Beszél arról, hogy miként oszlatták fel a tábort apránként, és arról, hogy eredetileg azért vihették el őket, mert apja kocsmáros volt (10:00). Beszél arról, hogy milyen volt a napirend, hogyan javultak a tisztálkodási és egészségügyi körülmények (12:10), valamint arról, hogy miként tudták gyakorolni a hitüket és hogyan kaptak nagynénjétől buktába sütött levelet (17:40). Arról is szól, hogy milyen volt a fűtés (20:00), valamint a szökésekről, és arról, hogy hogyan lehetett kommunikálni a rokonokkal a helyiek segítségével (21:48). Beszél a hazamenetelről, és arról, milyen nehéz volt újrakezdeni az életet, édesapja beteg volt, édesanyjának napszámba kellett mennie, ő pedig az iskolát takarította, hogy tudjon ruhát venni (26:00). Beszél arról, hogy egyszer, mikor a rendőrségen papírokat szerzett be, és megtudták, hogy ki volt telepítve, a rendőrök üvöltözve zavarták el. Ezután végül a nagybátyjáéknál tudtak lakni (27:50). Szól arról, hogy diszkriminálták a volt kitelepítetteket, hogyan nem tudtak tanulni, és arról hogy mit érez egykori fogvatartói iránt (32:00).

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.2. A kitelepítésről, internálásról, illetve a katonai munkaszolgálatról
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.4. A diktatúra elnyomó apparátusával szembeni ellenállásról
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Szakó Zoltánné, 1940, Old

Interjúalany foglalkozása: mezőgazdasági dolgozó (Mezőgazdaság)

Felvétel időpontja: 2011. March 18.

Felvétel helyszíne: Túrony

Feldolgozásban résztvevő személyek: Fenyvesi Róbert Bakonyi Zoltán Dr. Sarudi Zoltánné

Feltöltötte: afg

Interjút készítő iskola: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium