Hass, alkoss, gyarapíts!

hossz: 00:33:00

Tárgy: Kultúra, Sport, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany elmeséli családjának történetét. Hatgyermekes családból származik, jó eszű, eleven gyerek volt. Szolnokon érettségizett, a Szegedi Egyetemre vették fel matematika-fizika szakra, de anyagi okok miatt fizikai munkát kellett vállalnia. (02:54) Országos válogatott diszkoszvető volt, így végül az 50-es évek elején a TF-re került. A TF-en és a Fradinál is dolgozott közben, így elég jól meg tudott élni. (06:02) A diploma megszerzése után Szolnokra került testnevelőtanárnak 1955-ben. (08:30) A Szolnoki MÁV edzője is volt. Torokvérzés miatt tanári és edzői pályáját fel kellett adnia, az ifjúsági mozgalommal kezdett foglalkozni 1963-tól. Sportfelelős lett, a megyei edzőképzést vezette, a megyei ifjúsági sportot felügyelte. (12:26) 1972-ben Szolnokon rendezték az első diákparlamentet, ennek szervezését sokáig az interjúalany többedmagával végezte. Számos programot rendezett az iskolásoknak, gyakorlatilag szabad keze volt. (14:08) Szolnokon 1974-ben tanácselnök-helyettes lett. Elsősorban a művelődéssel, oktatással, sporttal, egészségüggyel és szociálpolitikával foglalkozott. Később feladatköre bővült. (15:36) A legfontosabbak a különböző építkezések voltak (lakások, sport- , oktatási- és közszolgálati épületek). Közel 9.000 lakás épült. Sok volt a gyerek és egyre több család költözött be a városba. Szolnok a 70-es években épült ki, ez főleg az új ipari üzemeknek és az építőiparnak volt köszönhető. (21:56) Beszél a rengeteg gyerek elhelyezésének problémáiról. Az interjúalany részt vett a Széchenyi Gimnázium létrehozásában 1986-ban. A megterhelés miatt lemondott a tanácselnök-helyettesi tisztségről és elfogadta a létrejövő gimnázium igazgatói posztját. Sikerült összeszednie egy jó tanári kart. Több gimnáziumba ellátogatott, hogy tapasztalatokat szerezhessen. A gimnáziumot végül a Honvédelmi Minisztériummal közösen hozták létre, így az ország minden pontjáról érkeztek ide a gyerekek. Az interjúalany volt a felvételi bizottság elnöke, elérte, hogy a diákokat érdemeik és ne kapcsolataik alapján vegyék fel. Két év alatt az ország legjobb atlétikai csapata alakult ki Szolnokon. Az iskola nagyon hamar 20 osztályos gimnázium lett. (31:10) Az interjúalany büszke a Szolnokon végzett munkájára, mind a sport, mind az oktatás terén (33:32)

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Bíró Boldizsár, 1932, Zagyvarékas

Interjúalany foglalkozása: tanácselnök-helyettes, tornatanár, iskolaigazgató (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. February 11.

Felvétel helyszíne: Szolnok

Feltöltötte: széchenyi-szolnok

Interjút készítő iskola: Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola