Határon túl

hossz: 00:31:00

Tárgy: Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról (0:13), Kárpátalján töltött gyermekkoráról, valamint arról, milyen volt a Szovjetunióban a kisebbségi lét (3:10). Szól az áttelepülés körülményeiről (7:45), a Kárpátalján maradottakkal való kapcsolattartásról, és az anyaország felelősségéről (13:03). Beszél arról, hogy miért Nagykanizsán telepedtek le (15:06), szól tanulóéveiről és pályaválasztásáról (16:45). Végül tanári hivatásáról és igazgatói megbízatásáról vall (22:40).

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Balogh László, 1961, Ungvár, Kárpátalja

Interjúalany foglalkozása: iskolaigazgató (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. March 8.

Feltöltötte: batthyany lajos gimnazium

Interjút készítő iskola: Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola