Hátrány, ha valaki lelkész?

hossz: 00:34:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról, gyermekkoráról (0:28), a lelkész édesapja miatti hátrányos helyzetről (04:30), majd a Kádár-korszak egyházellenességéről egy engedély nélkül építeni kezdett templom kapcsán (06:43). Rátér a rendszerváltás értékelésére, az 1989 előtti és utáni hitélet összehasonlítására (11:25). Végül arról mesél, hogy lett tábori lelkész (18:08), és milyen tábori lelkészi szolgálatot látott el Koszovóban és Irakban (24:15).

Említett időszakok, témák:
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Máté Sándor, 1958, Vaskút

Interjúalany foglalkozása: Református lelkész (Egyház)

Felvétel időpontja: 2010. November 4.

Felvétel helyszíne: Szabadszállás

Feldolgozásban résztvevő személyek: Máté Sándor, Varga Istvánné, Sirán Zita, Varga Dániel

Feltöltötte: baksay

Interjút készítő iskola: Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola