Hazatelepülés Argentinából

hossz: 00:23:00

Tárgy: Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról, arról, hogyan disszidált politikailag üldözött édesapja Magyarországról 1946-ban, illetve hogyan vándorolt ki Csehszlovákiából édesanyja (0:06). Beszél az argentínai magyar közösségről, az ünnepekről, rendezvényekről (2:30), valamint a cserediákprogramról és a magyar iskoláról (04:43). Szól a magyarok asszimilációjáról, és az ez ellen fellépő Zrínyi Ifjúsági Körről, ami az iskolát működteti (7:20). Beszél arról, hogyan gondoltak a magyar nagykövetséggel, és mennyit tudtak a Kádár-korszak Magyarországáról (11:20). Beszél magyarországi és csehszlovákiai látogatásáról az 1980-as években és a szocialista országokra jellemző szürkeségről, levertségről (12:50). Összehasonlítja a nyolcvanas évek Argentínáját és Magyarországát (17:33). Arról is beszél, hogy hogyan viszonyultak az argentinok a magyarokhoz (19:15). Végül arról szól, mivel foglalkozott Argentínában, és miként költözött haza 2001-ben (20:56).

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Szalay András, 1956, Buenos Aires, Argentína

Interjúalany foglalkozása: Egyéb

Felvétel időpontja: 2011. March 10.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Diákok: Horváth Gábor, Fejős Péter Viktor, László Lilla

Feltöltötte: Balassi

Interjút készítő iskola: Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium