Híd a romák és nem romák között

hossz: 00:25:00

Tárgy: Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér 3:20 mesél az iskolai évekről, korán elkezdett dolgozni az építőiparban 5:43 a gyermekeivel szemben már éreztették azt, hogy roma, azt tapasztalta, hogy a szülők cigányellenesnek nevelték a gyermekeiket 6:22 beszél a házasságáról, és az első évekről 8:43 a nyolcvanas években még sok volt a munkalehetőség 10:18 a rendszerváltozás körüli leépítések után kisvállalkozásoknál próbáltak elhelyezkedni, vagy feketemunkát vállaltak, de mostanában a szakmunkásvégzők szintén munkanélküliek lettek hivatalosan 13:11 a cigány kisebbségi önkormányzatba ismét visszakerült, mint képviselő 14:28 felidézi gyermekkora környezetét, a romatelepet, és az árvíz utáni újjáépítés menetét 21:51 televíziójuk már igen korán volt, fürdőszoba viszont csak a nyolcvanas években épült 24:00 az önkormányzatban betöltött szerepéről esik szó

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról

Interjúalany: B. G., 1969, Szirák

Interjúalany foglalkozása: CKŐ képviselő, építési vállalkozás (Ipar, Politika)

Felvétel időpontja: 2010. November 5.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Lévai kitti, Kalász István

Feltöltötte: cigányszemmel

Interjút készítő iskola: Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Szakiskola, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény