Hitélet diákként

hossz: 00:32:00

Tárgy: Egyházak, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany bemutatja sorsát, az 1950-es években összevont falutól egy budapesti Képzőművészeti Szakközépiskolán keresztül egy illegalitásban működő keresztény közösségig. Bepillantást nyerhetünk Kádár-korszak végének kollégiumi életbe is.

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak

Interjúalany: K. A., 1968, Nagyhegyes

Interjúalany foglalkozása: festőművész (Művészet)

Felvétel időpontja: 2011. February 15.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kovács Gábor, Nagy Efraim, Monár Kristóf, Varga Priszcilla, Kántor Zsolt Tamás, Pécsi Tibor

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény