Hortobágyról zokog a szél

hossz: 00:49:00

Tárgy: Át- és kitelepítések, ’50-es évek

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél arról, hogyan telepítették ki családját a Hortobágyra (0:14). Beszámol arról, hogy nappal arattak (10:39), majd egy idő után répaszedésre osztották be őket (12:46), de sokan megbetegedtek, ezért visszaküldték őket a Lenin-tanyára, ekkortól téglát kellett hordaniuk (13:35). Mesél arról, hogy egy idő után már lehetett hazaírni, és küldtek nekik szalmazsákokat (15:35). Beszél új lakhelyükről (16:54), további munkáikról (19:55), édesapja verseiről, valamint arról, hogyan jutottak papírhoz (24:41). Megemlíti, hogy édesapját egy másik tanyára vitték öt hétre (32:35), beszél szabadulásukról (37:20), valamint új lakhelyükről (43:15).

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.2. A kitelepítésről, internálásról, illetve a katonai munkaszolgálatról
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.4. A diktatúra elnyomó apparátusával szembeni ellenállásról
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Schwarz Jánosné, 1932, Kórós

Interjúalany foglalkozása: kesztyűvarrónő (Ipar)

Felvétel időpontja: 2011. March 5.

Felvétel helyszíne: Siklós

Feldolgozásban résztvevő személyek: Nagy Andrásné, Divják Dóra

Feltöltötte: afg

Interjút készítő iskola: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium