Hosszú út hazafele a II. világháborúból

hossz: 00:37:00

Tárgy: Kettős megszállás (második világháború), Mindennapi élet , ’50-es évek

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél magáról (0:31), katonai élményeiről, amely összekapcsolódik a második világháborúval, valamint elmeséli hazatérése hosszú történetét (1:55), megemlíti, hogy nem esküdött fel Szálasira (9:01), beszámol Pásztóra kerüléséről, ahol már bent voltak az oroszok (19:02), majd hazatéréséről a faluba (27:15). Mesél az a helyi ’56-os eseményekről (28:03), végül munkahelyeire is kitér (31:15).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Kobolák Lajos, 1921, Tiszanána

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas (Egyéb)

Felvétel időpontja: 2010. July 16.

Felvétel helyszíne: Tiszanána

Feldolgozásban résztvevő személyek: Készítette: Bodnár Cintia, Czoller Nikoletta, Czoller Viktória, Molnár Adrienn Szakmai vezető: Kalóné Gyenes Réka Vágó: Varga Ferenc

Feltöltötte: Eszterhazy

Interjút készítő iskola: Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény