Ifjúkor a Kádár-rendszerben

hossz: 00:39:00

Tárgy: Mindennapi élet , Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél a családjáról (0:15), a szocialista Lengyelország és Magyarország összehasonlításáról, a lengyel kolhozosítás elmaradásáról, az ottani cserkészmozgalom fennmaradásáról (0:58), a vallásgyakorlás nehézségeiről (4:17), a tabutémákról (7:44), 1956-ról (8:36), a katyni mészárlásról (9:56), az ifjúsági mozgalmakról, melynek kapcsán kitér az 1968-os csehszlovákiai intervencióval kapcsolatos emlékeire (11:13). Mesél az ideológiai nevelésről (14:27), tanulmányairól és a KISZ-ről (15:53), a beatkorszakról (19:34), az egyre több engedményről, a háztájiról, a fridzsiderszocializmusról (24:25), a katonaságról (26:09), népművelő tanulmányairól (28:53), a 80-as évek elejének enyhüléséről, Kiss Gyula nevű tanáráról (30:09), az aczéli kultúrpolitikáról (32:50), valamint a szamizdat kiadványokról (38:39).

Említett időszakok, témák:
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7.10. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről

Interjúalany: Sass László, 1955, Budapest

Interjúalany foglalkozása: Oktatás

Felvétel időpontja: 2011. February 15.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: Horváth Petra, Horváth Réka, Csepreghy András

Feltöltötte: szig

Interjút készítő iskola: Széchenyi István Gimnázium