Ifjúkorom emlékei a Kádár korszakból

hossz: 00:30:00

Tárgy: ’50-es évek, Hétköznapi szocializmus, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél szülei II. világháborús emlékeiről, majd gyeremek- és felnőttkoráról, a szocialista világ mindennapjairól. 0:7--gyermekkori emlékek, szülők munkája, hétköznapi élet a kommunizmusban 1:40--katona rokonok, orosz 2:36--orosz megszállás, orosz katonák viselkedése 4:00--társbérletek 5:00--oroszok bevonulása 1956-ban 5:40--gyermekkorának mindennapjai, óvoda, iskola, sport, divat, hittanóra, kisdobosmozgalom, úttörőmozgalom, KISZ, szórakozási lehetőségek 14:57--külföld, utazás 16:29--első munkahely (DÉMÁSZ) 17:13--mindennapi élet felnőttkorában a kommunizmus idején: kommunista szombat, május 1., november 7., ünnepélyek, szórakozási lehetőségek, vállalati ünnepségek 20:45--szocreál művészet, építészet, kultúra 24:41--párttagság, politika hatása az emberek mindennapjaira 27:03--Szovjetúnió eredményeinek propagálása a mindennapokban, a magyar identitástudat elnyomása

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Domonkos Istvánné, 1954, Szeged

Interjúalany foglalkozása: Szolgáltatás

Felvétel időpontja: 2010. October 28.

Felvétel helyszíne: Szeged

Feldolgozásban résztvevő személyek: Sharqiya Nidal Ádám, Szekeres Tamás, Kertainé Kanyó Annamária, Szondi Csaba

Feltöltötte: szondi.csaba

Interjút készítő iskola: Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola