Igazgató pedagógusként a határsávban

hossz: 00:46:15

Tárgy: Oktatás, Ifjúsági mozgalmak, 1956-os események

Interjú rövid leírása: Az interjúalany elmeséli, hogy milyenek voltak Lentiben a mindennapok az 1950-es években, miként működött a határsáv és hogy hogyan hatottak családjára, illetve lakóhelyére az 1956-os események. Mesél az oktatás területén befutott karrierjéről, illetve a korabeli ifjúsági mozgalmakról is. 0:22--születése, családja, gyermekkora; 2:41--az 1956-os forradalom hatása a családjára, tanulmányaira, milyen volt Lenti az 1950-es években; 4:53--középiskolai tanulmányai, a lentii gimnázium megalakulása; 7:29--felsőfokú tanulmányai, hogyan jutott az első állásához, hogyan került a lentii gimnáziumba, majd a könyvtárba, egyéb munkahelyei; 10:26--a korabeli ifjúsági mozgalmak, a KISZ működése, munkája a járási KISZ-bizottságban; 15:12--az 1956-os eseményekkel kapcsolatos emlékei; 20:46--a határsáv működése; 24:34--milyen lehetőségeik voltak a külföldi utazásra, élményei NDK-beli utazásáról; 27:54--munkája a Lámfalussy Sándor Szakközép- és Szakmunkásképzõ Iskolában, hogyan vált önállóvá az iskola, iskolaigazgatói tevékenysége; 36:45--hogyan változott az iskola az 1980-as években; 39:3--hogyan hatott a politika a munkájára; 41:0--véleménye a rendszerről

Említett időszakok, témák:
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Hantos György, 1948, Lenti

Interjúalany foglalkozása: pedagógus (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. February 21.

Felvétel helyszíne: Lenti

Feldolgozásban résztvevő személyek: 1956-os események, 50-es évek, kisdobos, úttörő, KISZ, ifjúságpolitika, disszidálás, Németország, oktatás

Feltöltötte: gonczi

Interjút készítő iskola: Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola