Illúziók nélkül, de élő reménységgel!

hossz: 00:45:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: A miskolci jogakadémián végzett dr. Boleratzky Lóránd szakterülete az egyházjog, amelynek oktatásáért küzdött egész életében. A szocialista rendszerben előbb fizikai munkát kellett végeznie, majd vidéken kapott csak ügyvédi állást, rengeteg publikáció és külföldi tanulmányút után került csak a megérdemelt egyetemi oktatói székbe.

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.4. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.13. Politika és egyház viszonyáról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
1.8. Az egyház szerepéről, vallási életről
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Dr. Boleratzky Lóránd, 1920, Zalaegerszeg

Interjúalany foglalkozása: egyházjogtudós, ügyvéd, egyetemi tanár (Egyház)

Felvétel időpontja: 2011. May 20.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Radics DorottyaBakó JúliaVAjda LÁszlónéTavasz MátéKarvalits LeventeAladi Zóra

Feltöltötte: klevi

Interjút készítő iskola: Zrínyi Miklós Gimnázium