Ilyen a bányász élete

hossz: 00:27:00

Tárgy: Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany elmondja családjának történetét, Anyja cseléd, apja bányász volt Brennbergbányán. Elmeséli gyermekkorának, iskolás éveinek élményeit, beszél német származásáról. Szülei csak németül tudtak. (03:38) A brennbergi bánya bezárása után az interjúalany édesapja különböző bányákban dolgozott, így csak háromhetente látogathatott haza családjához. (04:44) Beszél családalapításáról, munkáiról (postás, mindenes). Ekkor tanult meg jól magyarul. (10:34) Az interjúalany visszaemlékezik a II. világháborúra, Szálasi brennbergi tartózkodására, az "aranyvonatra", a német majd szovjet megszállásra. (13:24) Beszél egy közelben történt bányakatasztrófáról, amelyben több mint 20-an haltak meg. (17:42) Beszél a bányászhagyományokról, ünnepekről. (18:24)

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
2.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről

Interjúalany: Zeltner Erna (Resnicsek Ferencné), 1934, Brennbergbánya

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas (Egyéb)

Felvétel időpontja: 2010. October 25.

Felvétel helyszíne: Brennbergbánya

Feldolgozásban résztvevő személyek: Németh Vera

Feltöltötte: szig

Interjút készítő iskola: Széchenyi István Gimnázium