Interjú Abdai Gézával

hossz: 00:40:00

Tárgy: Rendszerváltás, Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél 1956-ról őrzött gyermekkori emlékeiről, katonaéveiről, illetve a rendszerváltás időszakának eseményeiről. Mesél a Páneurópai Piknik megszervezésében való részvételéről és arról is, hogy hogyan került kapcsolatba az újjáalakuló Kisgazdapárttal. 00:10--születés, család, oktatás 2:00--1956-ról örzött emlékei, mi történt ekkor Csornán, hogyan érinti ez a családjukat (nagybátyja részt vett az itteni eseményekben és Márianosztrára viszik) 5:45--középiskolás évei Csornán, KISZ élet, hogyan zárják ki később a szervezetből 8:20--katonaemlékei, mi a véleménye a sorkatonáknak a csehszlovák megszállásról 11:20--a rendszer válsága, a rendszerváltás körülről örzött emlékei, Nagy Imre újratemetése, a szamizdat irodalom terjedése, hogyan kerül kapcsolatba az ellenzéki körökkel, milyen volt az ellenzéki mozgalmak élete 18:00--Sopron elzárt helyzete a Kádár-rendszer korában, a "határsáv" működése 22:28--hogyan vett részt a határ kinyitásában, hogyan szervezték meg ezt az eseményt, hogyan zajlott a Páneurópai Piknik, a határt átlépő keletnémetekről őrzött emlékei 35:25--a rendszerváltó pártok, hogyan kerül kapcsolatba a Kisgazda párttal, hogyan indult a párt színeiben 39:35--az Ellenzéki kerekasztal Sopronban 44:10--az első szabadon választott közgyűlés tevékenysége, problémái

Említett időszakok, témák:
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről

Interjúalany: Abdai Géza, 1950, Csorna

Interjúalany foglalkozása: Politikus; alpolgármester (Politika)

Felvétel időpontja: 2010. July 21.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: Sztrókay Adél; Kiss Eszter; Kiss Gábor; Rajkai Bence; Kalló Dávid

Feltöltötte: somogyimiklos

Interjút készítő iskola: Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium