Interjú Dr. Denke Gergellyel

hossz: 00:43:00

Tárgy: Rendszerváltás, Egyházak, Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, édesapja református lelkipásztor volt, édesanyja laborasszisztens volt, egy társasházi lakásban éltek, sok volt az azonos korú gyerek 2:44 mesél a nagyszüleiről, anyai nagyapja hadifogoly volt a Szovjetunióban 5:12 beszél az iskoláiról, és a politika hatásairól a diákok életére az általános iskolában 9:01 középiskolába a debreceni reformátusokhoz járt, ami egy teljesen más világ volt, két március 15.-re emlékszik vissza, amikor nem mehettek ki a kollégiumból 13:15 egyetemre másodszorra veszik föl, a jogi karon a népiek iránti politikai érdeklődése miatt a szakdolgozatát Szabó Dezsőről írta 19:00 az 1984-es olimpiára nem mentek ki a magyarok, ezzel kapcsolatban volt felzúdulás a környezetében 21:10 egy alkalommal október 22.-e estéjén tapasztalta az erősödő ellenőrzést 24:35 a Kádár-rendszerben az emberek szegényebbek voltak, sok dolog nem volt kapható, nem volt például farmernadrág, vagy pl. narancs, külföldi áru stb. 30:58 hátrányos megkülönböztetés nem érte, de pl. útlevélkérelemhez kellett támogató nyilatkozat a KISZ vagy a párt részéről 32:52 az érettségi találkozókon kiderült, hogy a régebbi korosztályoknak sokkal nehezebb volt a rendszer, mint nekik 34:38 ma van munkanélküliség, a szocializmusban teljes foglalkoztatás volt, és voltak a közveszélyes munkakerülők, a katonaság annak idején eszköz volt a politika kezében, pl. a teológus-hallgatók ellen 36:38 a rendszerváltástól egy demokratikus Magyarországot várt, Szolnokon a Fidesz helyi szervezete 1989 tavaszán alakult meg 39:38 beszél a kerekasztal-tárgyalásokról, Szolnokon ennek mintájára csináltak beszélgetéseket 41:18 az első szabad választásokra emlékezik vissza

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.3. A társadalom és a gazdaság átalakításáról
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.13. Politika és egyház viszonyáról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Dr Denke Gergely, 1962, Eger

Interjúalany foglalkozása: jogász (Államigazgatás)

Felvétel időpontja: 2010. November 25.

Felvétel helyszíne: Szolnok

Feldolgozásban résztvevő személyek: Szegedi György,Kispál Judit,Kispál Zsófia,Csajbók Ágnes.

Feltöltötte: tamopvarga

Interjút készítő iskola: Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)