Interjú Dr. Gyenesei Istvánnal

hossz: 00:42:00

Tárgy: ’50-es évek, 1956, Pártélet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél származásáról és a család életkörülményeiről (0:00-3:52). Részletezi 1956. kaposvári eseményeit gyerek szemmel (3:52-10:48). Megemlíti kapcsolatát a valláshoz és indulását a mozgalmi életben (10:48-12:25). Beszél a tanulmányairól (-12:50), majd részvételéről az egyetemi diákéletben (a somogyi hallgatókat tömörítő klub megszervezéséről) és a pályakezdés időszakáról, valamint a választási kényszerről a tudományos karrier és a mezőgazdaságban való elhelyezkedés között (-16:45). Említi visszatérését Somogyba és elhelyezkedését a nagybajomi tsz-nél (-17:42). A KISZ mezőgazdasági felelőse lett, majd (18:50-) a KISZ KB mezőgazdasági osztály vezetője. Kitér a KISZ szerepére. Beszél a nyugati utazásairól (21:55-). Részletezi újabb karrierállomását: MSZMP KB instruktora lett (22:55-). Karrierje újabb fordulatot vett (25:25-), amikor Somogy megyében gazdaságpolitikai osztályvezető lett, majd megyei tanácselnök 1986-ban. Ismerteti a tanácsrendszer jellemzőit és a tanácselnöki munkáját (29:15-). Beszél a központi irányítás és a tanácsi rendszer kapcsolatáról (32:18-). Kitér a párton belüli reformirányzatokra (33:56-), majd a rendszerváltás éveire (36:57-) beleértve az MSZMP megszűnését, az első szabad választásokat.

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról

Interjúalany: Dr. Gyenesei István, 1948, Kaposvár

Interjúalany foglalkozása: mérnök-közgazdász, politikus (Politika)

Felvétel időpontja: 2011. February 19.

Felvétel helyszíne: Kaposvár

Feldolgozásban résztvevő személyek: Papp Kristóf Fekete Zsombor Perger Attila

Feltöltötte: Janus

Interjút készítő iskola: Janus Pannonius Gimnázium