Interjú Dr. Király Ferenccel

hossz: 00:40:00

Tárgy: ’50-es évek, 1956, Államvédelem, állambiztonság

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról és oktatásáról (0:14), majd katonai szolgálatáról és a lövészetben való jártasságáról (2:30). Szól a poznani munkástüntetésről, az 1956-os év politikai erjedéséről (4:04). Szól az október 23-i tüntetésről (6:40), Nagy Imre beszédéről (11:26), majd a rádió ostromáról (13:20). Angyal Istvánnal való megismerkedéséről, valamint a Tűzoltó utcai ellenállás megszervezéséről is szól (17:07), kitérve a barikádépítés technikai részleteire (23:13). A harcok részleteiről (27:45), a barikádjuk összeomlását (29:38) is leírja, valamint azt, hogyan tartóztatták le (33:00) . A sok disszidálás és a diszkréció miatt tanú hiányában végül felmentették, de az egyetemről kirúgták (34:57). Angyal István peréről, kommunista meggyőződéséről és akasztásáról, valamint 1956 jelentőségéről beszél az interjú végén (36:26).

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.4. A diktatúra elnyomó apparátusával szembeni ellenállásról
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
4.12. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.1. A politikai vezetésben végrehajtott változásokról, ezek személyes életére gyakorolt hatásairól
5.2. A diktatúra módszereiben, az elnyomó apparátus tevékenységében tapasztalt változásokról
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
5.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.1. A forradalmat megelőző társadalmi, politikai mozgásokról
6.2. A szűkebb és tágabb környezetet érintő válságról
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Dr. Király Ferenc, 1934, Szolnok

Interjúalany foglalkozása: orvos, (Egészségügy)

Felvétel időpontja: 2011. January 13.

Felvétel helyszíne: Szolnok

Feldolgozásban résztvevő személyek: Szegedi György, Csajbók Ágnes, Kispál Judit, Kispál Zsófia.

Feltöltötte: tamopvarga

Interjút készítő iskola: Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)