Interjú Fodor Gyulával

hossz: 00:42:00

Tárgy: ’50-es évek, Államvédelem, állambiztonság, 1956

Interjú rövid leírása: Az interjúalany szól családjáról (0:14), majd oktatásáról, és arról, miként került a légierőhöz (1:55). Szól az akkoriban gyakorta előforduló légibalesetekről (07:15). Beszél az 1948-49-es változásokról, arról, hogy a régi tisztek eltünetése miatt az ő szakmájában gyorsan fel lehetett emelkedni, de a családja átélte a mezőgazdasági terrort (10:25). Szól a Rákosi-rendszer felépítéséről, az elhárítás tevékenységéről a repülőtereken, repülőtisztek letartóztatásáról, eltüntetéséről (13:52). Szól a hadsereg és a légierő káderesítéséről 1956 után (19:44), majd az 1956-os forradalommal kapcsolatos emlékeit eleveníti fel (24:26), külön kiemelve Kablai Lajos szerepét, aki elejét vette az események rosszabbra fordulásának (29:40). Külön szól a Kádár-kormány megalakulásáról, és arról, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem Szolnokon alapították meg (31:52). Visszatér még Kablai Lajos szerepére (38:20), majd arra, hogy látta a megszálló szovjet csapatokat a levegőből (40:22).

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.2. Az újjáépítésről és a földosztásról
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
3.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.1. A földosztás, majd az államosítások következményeiről
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.2. A szűkebb és tágabb környezetet érintő válságról
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Fodor Gyula, 1928, Ölbő

Interjúalany foglalkozása: ezredes a légierőnél (Fegyveres testületek)

Felvétel időpontja: 2011. March 3.

Felvétel helyszíne: Szolnok

Feldolgozásban résztvevő személyek: Szegedi György,Kispál Zsófia,Kispál Judit,Csajbók Ágnes.

Feltöltötte: tamopvarga

Interjút készítő iskola: Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)