Interjú Schüller Róbertnével

hossz: 00:32:00

Tárgy: ’50-es évek, Hétköznapi szocializmus, 1956

Interjú rövid leírása: Az interjúalany Erdélyből, Székelyudvarhelyről származik. A család harcolt a magyarságért, ezért a román kormány 1938-ban kiutasította őket. A második bécsi döntés után visszaköltöztek Erdélybe. Édesapja gyógyszerész volt. (02:50) Elmondja, hogyan hurcolták el a zsidókat 1944-ben, édesapja ekkor halt meg. Közben megindult a lakosság menekülése a Vörös Hadsereg elől, az interjúalany családja is Budapestre költözött, ott élte át a kiugrási kísérletet, az ostromot, majd az orosz megszállást. Még a kiugrási kísérlet előtt átélt egy légitámadást is. (08:38) Egy fiatal művelt orosz tiszt védte meg a családot a szovjet katonáktól. Egy pincében élte át a Budai Vár elfoglalását, amelynek borzalmairól részletesen beszél. (13:50) A család megpróbált visszatérni Erdélybe. Egy héten keresztül marhavagonban utaztak. Erdélyi lakásukat felforgatták, kifosztották, majd egy koncentrációs táborból szabadult zsidó család költözött be. Rövid ideig bizakodtak, hogy Erdély visszatérhet Magyarországhoz, de lassan a fő cél a megcsonkított országba való visszatérés lett. (17:32) Az interjúalany az 1956-os forradalomról Nagyváradon szerzett tudomást. A rádión keresztül minden információ eljutott hozzá. Nagyvárad lakossága támogatta a forradalmat, ezért többeket, köztük tanárokat is, koncepciós perben elítéltek. (19:48) A 60-as évektől az interjúalany férjével együtt többször megpróbált visszatelepülni Magyarországra, ez végül csak 1976-ban sikerült. (22:00) Még Romániában a család egyik barátját a securitate megfigyelte és letartóztatta. (25:06) A rokonság nagy része Magyarországon élt, sokat segítettek az áttelepülésnél, költözésnél. A magyarországi életkörülmények jobbak voltak a romániainál, de folyamatosan figyelték a családot. (27:04) Romániában maradt unokahúgát egy levél miatt éveken keresztül napi 24 órában figyelte a securitate. (29:56) Az áttelepülés után az interjúalanynak és férjének sikerült pedagógusként állást találniuk. (31:54)

Említett időszakok, témák:
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről

Interjúalany: Schüller Róbertné, 1940, Kolozsvár

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas pedagógus (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. April 2.

Feltöltötte: batthyany lajos gimnazium

Interjút készítő iskola: Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola