Írószemmel Debrencenben

hossz: 00:44:56

Tárgy: Hétköznapi szocializmus, Kultúra

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról, Debrecen városának történeti fejlődéséről és írói karrierjének kezdetéről. Elmondja, hogy hogyan került kapcsoltba Szentkuthy Miklóssal és Hamvas Béla munkásságával. Mesél a dolgozók gimnáziumában szerzett élményeiről is. 0:3--születése, családi háttere, neveltetése; 5:53--Debrecen története, hogyan zajlott Debrecen szétverése a szocializmus alatt; 18:21--hogyan lesz belőle író, milyen írók hatottak rá; 25:30--hogyan jutott be az egyetemre, mit tanult itt; 27:39--véleménye a rendszerváltásról; 30:44--hogyan került Szentkuthy Miklóssal barátságba, hogyan került kapcsolatba Hamvas Béla munkásságával, és mi volt a véleménye a korabeli fővárosi értelmiségről; 39:20--miért nem kapott tanári állást, hogyan került a dolgozók gimnáziumába és hogyan kapta meg a Móricz-ösztöndíjat

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről

Interjúalany: dr. Bálint Péter, 1958, Debrecen

Interjúalany foglalkozása: író, tanár (Művészet, Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. April 17.

Felvétel helyszíne: Debrecen

Feldolgozásban résztvevő személyek: Filemon Norbert dr. Bódis Zoltán

Feltöltötte: bodiszoltan

Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM