Iskolás éveim – Interjú Beer Miklóssal

hossz: 00:40:00

Tárgy: Át- és kitelepítések, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél arról, hogy édesapja Budapest ostrománál halt meg (1:14), tanulmányairól (4:03), kitelepítésükről (11:49), majd visszatér tanulmányaira, a zebegényi iskolára (16:47), az egyházzal való kapcsolatának kezdetéről (18:49), az úttörőmozgalomról (22:36), a váci gimnáziumba való felvételéről (25:46). Elmeséli egy napját, majd kedvenc tantárgyait sorolja föl, és kitér a nyelvtanulásra is (29:04).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.2. A kitelepítésről, internálásról, illetve a katonai munkaszolgálatról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről

Interjúalany: DR. BEER MIKLÓS, 1943, Budapest

Interjúalany foglalkozása: PAP, MEGYÉSPÜSPÖK (Egyház)

Felvétel időpontja: 2011. January 27.

Felvétel helyszíne: Vác

Feldolgozásban résztvevő személyek: VÉKONY ZSÓFIA - RIPORTER, DIÁK DR. KISSNÉ MOLNÁR KATALIN - VÁGÁS, TANÁR

Feltöltötte: Madách Imre Gimnázium

Interjút készítő iskola: Madách Imre Gimnázium