Isten erejének keresése

hossz: 00:43:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany bemutatja a baptisták hitét, a felnőtt döntésen alapuló keresztséget, valamint a gitárt, mint fontos közösségteremtő eszközt (0:00). Beszél a református és baptista egyházak közötti együttműködésről és az evangelizáció fontosságáról (7:30). Szól arról, hogy a Kádár-korszakban megtűrt egyháznak számított a baptista. Üldözés nem volt mindaddig, amíg a gyülekezeti házon kívül nem szervezkedtek és nem folytattak evangelizációt (10:38). Elemzi a "legvidámabb barakk" fogalmát, a viszonylagos vallásszabadságot, sőt, azt, hogy ő amerikai pénzen olyan országokba is tudott Bibliát csempészni, ahol az elnyomás és a vallásüldözés sokkal nyíltabb és formákat öltött (13:55). Szól arról, hogy az 1980-as években fontos vallási vezetők is Magyarországra látogathattak. Fordulópontnak tartja Billy Graham vagy Nicky Cruz látogatását, illetve ez utóbbi élettörténetének megjelenését magyarul (16:45). Szól arról, hogyan kezdte el keresni a vallásosság más formáit, hogyan hagyta el a baptistákat és vált nazarénussá. Feleleveníti, hogyan segített egy szenvedő nőnek az ima erejével (21:00). Szól az állambiztonság és az újprotestáns felekezetek közötti kapcsolatból. Nem sokat zaklatták őket, mert zárt közösség voltak (26:25). Elmondja, hogy nem lett párttag, sőt, az iskolai rendezvényekre sem járt el, hogy kerülje a bűnre vezető alkalmat (33:26). Elmeséli, hogyan kereste meg a rózsavölgyi Hit Gyülekezete közösséget, hogyan érezte Isten erejét, és miként tért meg az 1990-es évek elején (36:30). Végül arról szól, hogy bár eleinte nem jó szemmel nézték megtérését a szülei, végül édesanyja is aktív tagjává vált a gyülekezetnek (41:50).

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
1.8. Az egyház szerepéről, vallási életről
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Gál Sándor, 1952, Budapest

Interjúalany foglalkozása: üzemvezető (Ipar, Szolgáltatás)

Felvétel időpontja: 2010. November 27.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Seregi Károly, Molnár Kristóf, Kulcsár Árpád, Schweigert Patrik, Eggendorfer Noémi

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény