Jelmondatunk: Higgyünk magunkban!

hossz: 00:47:00

Tárgy: 1956, Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél gyermekkoráról, tanulóéveiről, és arról hogyan választotta az orvosi hivatást (0:28). Feleleveníti emlékeit arról, mikor középiskolában előadták Szophoklész Antigoné-ját, ’56 után néhány évvel (7:56). Rátér az 1956-os forradalmat érintő emlékeire, szüleinek disszidálási dilemmájára (12:10). Szól az 1950-es évek terrorjáról és az ’56 utáni megtorlásról (17:04), külön megemlítve egy személyes emlékét, amikor vendéglátóit a szeme láttára vitték el a pufajkások (20:07). Beszél egyetemi éveiről és a Kádár-korszakra jellemző korrupcióról (23:00), valamint a nemzetközi tudományos élet jellegéről (27:35). Szól a magyarok, a magyar kutatók külföldi megítéléséről is (34:18) A rendszerváltással kapcsolatos élményeiről is beszél, összehasonlítva a Kádár-rendszer hamis illúzióival (37:00).

Említett időszakok, témák:
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról

Interjúalany: Ádám Veronika, 1949, Nagykanizsa

Interjúalany foglalkozása: orvos, egyetemi tanár, biokémikus (Egészségügy)

Felvétel időpontja: 2011. March 23.

Feldolgozásban résztvevő személyek: Erdődi Bence Tamás Tóth Eszter Mária Tóth Lilla

Feltöltötte: batthyany lajos gimnazium

Interjút készítő iskola: Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola