Jó döntések után jön az áldás

hossz: 00:30:12

Tárgy: Egyházak, Vallási élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany édesapja rendőr volt a Rákosi-korszakban, mégis ragaszkodott a templomi esküvőhöz. Vallásos háttere miatt az interjúalany is templomba járó fiatal lett, de az iskoláiban nem szenvedett emiatt hátrányt, mert neve előtt mindig ott volt az „F”, miszerint fizikai munkások gyermeke. Ez nagy előnyt jelentett az egyetemi felvételi kérelem elbírálásakor is. Fiatalon ment férjhez; férje meggyőződéses kommunista volt, katonatisztként egy egyetemi tanszéken tanított. Amikor az interjúalany elsőszülött lányukat hittanra kezdte járatni, férje elöljárói a válást javasolták, de ő kitartott a felesége mellett, s leszerelt. Az interjúalany a rendszerváltás időszakában került kapcsolatba a Hit Gyülekezetével, aminek tagja is lett. 0:3--születése, milyen volt a családja viszonya a valláshoz, milyen vallásos neveltetésben részesült; 3:31--milyen nehézségei voltak akkoriban a hívő embereknek, amikor a hitüket akarták gyakorolni; 7:8--milyen hátrány éri az interjúalanyt a vallásossága miatt és hogyan távolodott el a vallásos élettől; 8:40--házassága, milyen gondjai adódtak abból, hogy szerette volna megkeresztelni a gyermekeit; 19:38--hogyan találkozott a Hit Gyülekezetével; 26:9--mit szólt a családja a megtéréséhez

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Oroszné Kosik Gabriella, 1955, Budapest

Interjúalany foglalkozása: konduktor-gyógzpedagógus

Felvétel időpontja: 2011. January 19.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Seregi Károly, Kulcsár Árpád, Petrőcz Jordán, Molnár Kristóf, Opaszki Máté

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény