Jogi védelmet a kisközösségeknek

hossz: 00:36:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalanmy beszél családjáról, arról, hogy a Biblia szeretetét édesanyja adta át neki (0:06). Szól oktatásáról, és arról, hogy nagy problémát jelentett a bibliai tanítások és például az evolúció tanának ellentmondása (3:55). Szól munkahelyeiről (6:42), majd a teológia elvégzéséről, arról, hogy nem lehettek református lelkészek, valamint az Állami Egyházügyi Hivatalról (8:12). Beszél a szocialista mozgalmakról, arról, hogy nem volt KISZ-tag, de véletlenségből megválasztották KISZ-titkárnak (12:55). Szól arról, hogy inkább a nagy egyházakban volt békemozgalom és beszervezés (14:40). Beszél külföldi utazásairól, a nemzetközi pünkösdi közösségekkel való kapcsolattartásról és ezzel kapcsolatban az államhatalommal való konfliktusokról (18:08). Beszél a svéd és amerikai gyülekezetekkel való kapcsolatról, az ottani egyházak más szerveződéséről (21:10). Beszél az imaházak építésének nehézségeiről, majd arról, hogy engedélyezésük mögött a valuta iránti "engedékenység" volt a késői Kádár-korszakban (23:00). Beszél a kisegyházakkal való kapcsolatukról (24:30), valamint a hitélet változásairól a rendszerváltás előtt és után (29:00). Beszél arról, hogy nem tud róla, hogy voltak-e személyes ellenségei, de bizonyára voltak (31:28). Végül a mai keresztények számára vonja le a diktatúra tanulságát (33:00).

Említett időszakok, témák:
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Tóth László Mihály, 1946, Csépa

Interjúalany foglalkozása: gépészmérnök, lelkész, (Ipar)

Felvétel időpontja: 2011. February 19.

Felvétel helyszíne: Sülysáp

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kulcsár Árpád, Seregi Károly, Opauszki Máté, Nagy Gergely, Bikki Levente,

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény