Kalandvágyból itthon maradtam

hossz: 00:28:00

Tárgy: 1956, Szovjet megszállók

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról (0:21), majd rátér arra, miként vett részt elsőéves pécsi medikusként az 1956-os forradalomban, illetve hogyan mentek fel a Mecsekbe a szovjet intervenció kezdete után megalakítani a "mecseki láthatatlanok" csoportját (1:40). Beszél arról, hogyan kapott halálos sebet Málics Ottó a pécsváradi rendőrörs megtámadásakor (5:35), és hogyan várta őket visszavonulóban szovjet aknatűz (7:53). Szól a megtorlásokról, a pártbizottságok vizsgálódásairól az egyetemen (11:25). Visszatér a mecseki ellenálláshoz, beszél feletteseiről (13:38), a "partizánéletről", és arról, hogyan hitték egy szovjet repülőről, hogy az ENSZ gépe (16:28). Végül arról beszél, hogy miért nem disszidált '56-ban (20:15), illetve a Diákparlament emléktáblájának felavatásáról a pécsi egyetemen (26:02).

Említett időszakok, témák:
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról

Interjúalany: Dr. Molnár Lajos, 1937, Királd

Interjúalany foglalkozása: orvos (Egészségügy)

Felvétel időpontja: 2010. November 19.

Felvétel helyszíne: Pécs

Feldolgozásban résztvevő személyek: Andok Zsuzsa, Bakocs Marcell

Feltöltötte: afg

Interjút készítő iskola: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium