Kanadából jöttem

hossz: 00:25:00

Tárgy: Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: 1936-ban született Kanadában, Drumheller-ben. Az interjúalany a szülei kivándorlásáról, a világgazdasági válságról és ottani életről mesél(0:11).Az interjúalany bár kint született Kanadában, de mégis magyar állampolgár lett(5:27).Kanadában végezte a középiskolát, de szülei 1951-ben úgy döntött, hogy hazaköltöznek Magyarországra. Ennek körülményeiről mesél(6:02).Érettségije után a miskolci pályaudvarra került, mint művezető, gépész(7:25).Majd Petőfibányán lakatosként dolgozott, ezután pedig 1961-ben a mátrai szénbánytröszthöz szegődött(8:15).1956 után nem szeretett volna disszidálni, többek között családi okok miatt(8:53).Az interjúalany arról mesél, hogy mint gépész mi volt a feladata(10:46).Feleségével 1959-ben ismerte meg Mátrafüreden, erről szól pár mondatot(12:02).KISZ titkár is volt, a saját feladatairől, helyzetéről beszél - kitérve az állami ideológiára és a TSZ-ekre is(12:39).Petőbányán lakatosként dolgozott, majd mint említette, a mátrai szénbányásztrösztnél. Erről mesél(17:39).Ezután pedig egy petőbányai szakmunkás tanműhely vezetője lett 1967-1991-ig(18:40).A rendszerváltáskor ment nyugdíjba, bár változásokat nem észlelt, annyit megemlít, hogy az üzemek bezártak és a szakmunkásképzés zülleni kezdett(19:32).A nyugdíj mellett a hatvani konzervgyárban is dolgozott az év pár hónapjában, ezután válallkozásoknak segít be(20:51).Fogalommagyarázat(22:27).

Említett időszakok, témák:
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Doktorcsik Lajos, 1936, Drumheller (Kanada)

Interjúalany foglalkozása: gépésztechnikus (Ipar)

Felvétel időpontja: 2011. April 4.

Feldolgozásban résztvevő személyek: Walter Monika, Forgóné Balog Tímea, Friedrich Tünde

Feltöltötte: GrassalkovichSZKI

Interjút készítő iskola: Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakiskola és Szakközépiskola