Karrierinterjú Kapaló Andrással

hossz: 00:36:00

Tárgy: Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél arról, miként lett a Kelet-Magyarországi Humánerőforrás Iroda irodavezetője (0:28). Rátér tanulmányaira, a Kádár-korszak iskolarendszerére (2:25), majd az elhelyezkedés kérdéseiről szól (5:50). Jellemzi a Kádár-korszak rugalmasabb munkakörülményeit (9:13), illetve megélhetési biztonságát, és a szigorú hierarchiát (12:07). Mindezt összehasonlítja a rendszerváltás óta eltelt évek munkaerőpiacával (14:37), a személyes ismeretségek megnövekedett szerepével (17:27). Szól arról, hogy mai fiatalként milyen pályát választana (18:52), majd a munkaerőpiaci igények kiszámíthatatlan és gyors változásairól beszél (21:26). Elemzi, hogy milyen erények szükségesek egy vezetői pozíció betöltéséhez (24:22). Végül további pályaképéről és a munkán kívüli további önképzésről szól (32:35).

Említett időszakok, témák:
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról

Interjúalany: Kapaló András, 1950, Miskolc

Interjúalany foglalkozása: Szolgáltatás

Felvétel időpontja: 2011. March 1.

Felvétel helyszíne: Miskolc

Feldolgozásban résztvevő személyek: Fantóli Dániel Kolozsi-Tóth Bence Lénárt Levente Klein Zsuzsanna

Feltöltötte: Zrinyiilona

Interjút készítő iskola: Zrínyi Ilona Gimnázium