Katonából munkaszolgálatos

hossz: 00:45:00

Tárgy: Kettős megszállás (második világháború), Gulág-málenkij robot

Interjú rövid leírása: 0:00 1940-ben vonult be katonának Kassára egy híradós zászlóaljhoz, Jugoszlávia megtámadása idején rendfenntartók voltak 2:37 ezt követően Husztra vezényelték őket, ott érte őket a kassai bombázást, amit a németek csináltak hamis felségjellel, 24.-én már riadóztatták őket, és megindultak a Szovjetunió elleni támadásra Kőrösmezőn keresztül 5:01 az oroszok visszavonulás közben felrobbantottak mindent; számtalan hadifoglyot látott, de ahogy mentek előre, egyre nagyobb lett az ellenállás, a Donnál nem harcoltak 7:08 1943 januárjában keveredtek súlyos harcokba, onnantól kezdve vonultak vissza, egészen Kárpátaljára, a román átállás után pedig Csíkszeredára vezényelték őket 9:46 megszökött a seregből, egy barátjával bujkáltak 15:19 végül román csapatokkal találkoztak, velük jutottak haza 17:26 a románok után az orosz katonaság érkezett, ők pedig már tartósan itt maradtak, összegyűjtötték a lakosságot romtakarítás céljából 25:52 ennek ellenére Románián keresztül a Szovjetunióba vitték ki őket 29:03 mesél a tábori életről 32:40 átvitették egy másik táborba, ami egy büntetőtábor volt 34:08 hat hónap múlva ismét átszállították őket 36:48 egy újabb tábor következett, akkor már a városban takarítók voltak, ez volt az utolsó lágerük, ahol tartózkodtak, felidéz egy éhségsztrájkot, amit a hazaérkezésért tartottak 40:46 végül vonattal jöttek haza Lengyelországon és Ukrajnán keresztül Debrecenbe

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.3. A Szovjetunióban folyó kényszermunkáról
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Gazdag Ferenc, 1919, Vállaj

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas (Mezőgazdaság)

Felvétel időpontja: 2010. October 16.

Felvétel helyszíne: Vállaj

Feldolgozásban résztvevő személyek: Gyökös Anett, Antónyi Gerda

Feltöltötte: svetits

Interjút készítő iskola: Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon