Kényszermunkán egy szovjet higanykőbányában

hossz: 00:30:00

Tárgy: Gulág-málenkij robot

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél tanulmányairól, a leventeképzésről (1:08), a leventék 1944 októberi mozgósításáról (1:46), a szovjet megszállásról, kényszermunkára hurcolásáról (4:50), az őrök bánásmódjáról (12:55), két társával végrehajtott szökési kísérletéről (15:23), majd egyéni szökési akciójáról, amely már sikeresnek bizonyult, azonban később elfogták, és újból kivitték a Szovjetunióba, a Kaukázusba, majd hadikórházba került Tbiliszibe (16:41). Mesél a hazatérése utáni történésekről, 1952-es házasságáról (23:48), a TSZ-be való belépésről, a háztájiról (24:40), a rendszerváltás utáni kárpótlásról (25:41).

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.2. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
1.4. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.3. A Szovjetunióban folyó kényszermunkáról
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.1. A földosztás, majd az államosítások következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Baumann János, 1925, Mérk

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas (Mezőgazdaság)

Felvétel időpontja: 2010. October 16.

Felvétel helyszíne: Mérk

Feldolgozásban résztvevő személyek: Papp Márta, Kovács István

Feltöltötte: k_pisti

Interjút készítő iskola: Tóth Árpád Gimnázium