Kereskedelem a Kádár-korban

hossz: 00:32:47

Tárgy: Mindennapi élet, Ipar, Kereskedelem

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél szülei Rákosi-korszak alatti munkáiról, boldogulásáról, illetve az 1956-os eseményekről őrzött emlékeiről. Mesél középiskolai tanulmányairól, sportban elért eredményeiről, sikertelen főiskolai jelentkezéséről, munkaügyi előadóként végzett munkájáról, valamint a korabeli munkakeresés nehézségeiről. Szól arról is, hogy milyen változásokat hozott az életében a rendszerváltás, hogyan lett belőle hentes, piacvezető, illetve a helyi képviselőtestület tagja. 0:9--születés, gyermekkor; 2:30--milyen volt a sport a Rákosi-korszakban; 3:53--hogyan lett az apjából fuvaros; 6:45--emlékei az 1956-os eseményekről; 9:47--középiskolai tanulmányai, sportban elért eredményei; 11:10--sikertelen főiskolai jelentkezése, munkái; 13:10--hogyan próbálják beszervezni a pártba, hogyan szól bele a párt a munkások életébe; 17:37--a munkahelyszerzés nehézségei az 1960-as években; 19:25--családja, házassága, milyen változásokat hozott a rendszerváltás az életében, hogyan lett a makói piac vezetője és milyen volt akkoriban a piaci élet; 29:0--képviselőtestületben végzett tevékenysége

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről

Interjúalany: Kovács Sándor, 1950, Makó

Interjúalany foglalkozása: munkaügyi előadó (Szolgáltatás)

Felvétel időpontja: 2011. March 21.

Feldolgozásban résztvevő személyek: Vas ádám, Farkas Éva, czibolya Kálmán, Verók Laura

Feltöltötte: Makói Oktatási Központ

Interjút készítő iskola: Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium