Kerpits Miklós emlékei

hossz: 00:43:00

Tárgy: ’50-es évek, Egyházak, Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról, életkörülményeikről 1945 után (0:44), különös tekintettel a családi nevelésre (0:44). Elmeséli édesapja csodával határos szabadulását a Don-kanyar poklából (07:45). Beszél a Rákosi-rendszerről, a demokrácia felszámolásáról, az agitációról, osztályidegenségről, és a hitéletről (13:45). Kiemelten szól arról, hogy hogyan egyeztette össze az otthoni nevelést a kommunista "külvilággal" (20:45). A kommunista ideológiáról, annak a lelkekre gyakorolt hatásáról is szól (32:17). A gulyáskommunizmus, a Kádár-korszak értékelése (38:00) után az egyházi iskolák újraindításáról szól (41:15).

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.10. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (pártok, egyházi szervezetek, szakszervezetek, népi kollégiumok, választások)
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.13. Politika és egyház viszonyáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Kerpits Miklós, 1956, Kiskunfélegyháza

Interjúalany foglalkozása: Oktatás (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. February 15.

Felvétel helyszíne: Kiskunmajsa

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kelcz Dávid, Balogh Ramóna, Nyerges Benjamin Jenő, Toldi Levente

Feltöltötte: toldi.levente

Interjút készítő iskola: Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium