Kétszer ítéltek halálra

hossz: 00:41:00

Tárgy: 1956, Igazságszolgáltatás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról (0:24), katonai behívójáról (0:52), az 1956. október 23-i történésekben játszott szerepéről (1:22), a további napok eseményeiről, melynek kapcsán megemlíti Biszku Béla szerepét (5:44), a Köztársaság téri pártház ostromának nyitott kérdéseiről (6:40), a forradalommal kapcsolatos nézeteiről (9:49), felettesei sorsáról (10:17), letartóztatásáról, az ezt követő eseményekről (13:30), a letartóztatás körülményeiről (16:43), az ítélet-végrehajtás előtti utolsó éjszakáról és magáról az akasztásról (19:32), a politikai foglyokkal való bánásmódról és a börtönbeli személyzettel szemben tanúsított ellenállásáról, és annak következményeiről (23:53), arról, hogyan tudta meg, hogy kegyelmet kapott (30:11), hogyan tudta meg, hogy szabadul (32:09), hogyan teltek a börtönben töltött napok (35:53). Beszámol arról, hogy szabadulása után 5 évig még felfüggesztettet kapott (36:31), megemlíti szabadulása utáni munkahelyeit (37:35), a börtönévek hatásait későbbi életére (38:00), a rendszerváltás utáni elismeréseit, kitüntetéseit (38:43), végül kitér arra is, hogy a haragját már a börtönben kiadta, és hogy az akkori időszakra már nem sokat gondol (39:23).

Említett időszakok, témák:
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.2. A kommunista diktatúra erőszakszervezeteinek tevékenységéről (karhatalom – pufajkások, Munkásőrség)
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról

Interjúalany: Puchert János, 1934, Komló

Interjúalany foglalkozása: lakatos (Ipar)

Felvétel időpontja: 2010. October 22.

Felvétel helyszíne: Pécs

Feldolgozásban résztvevő személyek: Andok Zsuzsa, Bakocs Marcell

Feltöltötte: afg

Interjút készítő iskola: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium