Kihaló mesterség?

hossz: 00:40:00

Tárgy: Mindennapi élet , Ipar

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél gyermekkoráról, az 1950-es évek mindennapi életéről (0:12). Rátér oktatására, a ferences rendház közelségére és a Rákosi-rendszer megfigyeléseire (02:00). Beszél ipari önállósodásáról, a könyvkötészet mesterségéről, illetve összeveti a maszek működést a rendszerváltozás utáni kft-k működésével (06:30). Beszél arról, miként választotta ezt a szakmát (08:00), valamint arról, hogy milyen lépések szükségesek ehhez a pályához (08:50). Beszél a hagyományos kisipar lehetőségeinek beszűküléséről (12:08), valamint arról, miként tudott mestere gyakorlatilag magánvállalkozó maradni a Rákosi-rendszerben (15:17). Beszél társadalmi szerepvállalásáról, a Vácott működő egyesületek múltjáról és jelenéről (17:25). Szól a rendszerváltás következményeiről, és arról, miként egészítette ki vállalkozását nyomdászati munkával (20:00). Beszél a szórakozási és a társasági élet lehetőségeiről Vácott (27:15), valamint feleleveníti, amikor 1990 után átkötötték az Országgyűlés vendégkönyvét,és egy esetet, mikor szigorúan titkos anyagokat kötöttek át a rendszerváltás előtt (35:05).

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7.10. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Kucsák Gábor, 1947, Vác

Interjúalany foglalkozása: könyvkötő (Szolgáltatás)

Felvétel időpontja: 2011. January 10.

Felvétel helyszíne: Vác

Feldolgozásban résztvevő személyek: Monori Martin - interjúkészítő, diák Tóth Fanni - kamerás, diák Csernokné Nagybégányi Enid - vágás, tanár

Feltöltötte: Madách Imre Gimnázium

Interjút készítő iskola: Madách Imre Gimnázium