Kinkel Veronika életútja

hossz: 00:44:00

Tárgy: II. világháború

Interjú rövid leírása: Az interjúalany mesél fiatalkoráról, melyet a II. világháború idején Németországban töltött. Beszél arról, hogy hogyan próbált meg a háború végén hazajutni Jugoszláviába, és hogyan ragadt mégis Magyarországon. Elmondja, hogy kik segítették meg itt, hogyan tud kilátogatni végül Szerbiába és hogyan állt a saját lábára. 0:38--születés, család, szülők munkája 1:57--általános- és középiskolás évei, melynek egy részét Salzburgban tölti 3:40--II. világháborús élményei, emlékei az orosz megszállókról 5:51--mit csinált a II. világháború alatt Németországban, milyen munkát vállal 11:50--hogyan próbál meg a háború végén hazajutni Jugoszláviába, milyen viszontagságok érik az úton, miért ragad végül Magyarországon 18:40--milyen segítőkre lel itt, hogyan próbál meg útlevelet szerezni Jugoszláviába, és hogyan utasítják el a kérését 26:00--hogyan kapja meg végül az útlevelet és hogyan jut el Jugoszláviába, miért jön mégis vissza 34:52--hogyan költözik Budapestre, és hogyan áll végül a saját lábára

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.2. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
1.3. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
1.4. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
3.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Kinkel Veronika, 1919, Feketics (Vajdaság, Szerbia)

Interjúalany foglalkozása: Egyéb

Felvétel időpontja: 2010. June 30.

Felvétel helyszíne: Jánoshalma

Feldolgozásban résztvevő személyek: 1. Nagy Andrásné 2. Kiss Hajnalka 3. Kovács Judit 4. Lipka Petra

Feltöltötte: nikli

Interjút készítő iskola: Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium