Kinszki Judit

hossz: 00:17:00

Tárgy: Holokauszt

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyermekkor, édesapja fényképész volt 3:48 édesapját elvitték munkaszolgálatosként, a bátyját pedig Buchenwaldba, mindketten meghaltak 6:52 a bátyja sorsáról válogatóbizottság döntött, és diákként a téli fagyban addig locsolták, amíg ki nem végezték 8:45 édesanyját a földön fekve rugdosták, mikor munkára akarták vinni, végül papírt vittek a szívbetegségéről az Andrássy út 60.-ba 11:35 a házuk védett ház volt, de ez megszűnt, így a nagynénjeikhez költöztek, onnan azonban a nyilasok kiterelték, és menetoszlopban a Klauzál térre vitték őket, ott beosztják őket egy lakásba, harminc másik emberrel együtt

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.2. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
1.3. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
1.6. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.2. A magyar zsidóság sorsáról, beleértve az embermentést is
2.4. Kitelepítésekről – a háborút követő megtorlásokról
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
2.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
2.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
2.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (beleérve az egyházi ifjúsági szervezeteket, a nyilas pártot, a Volksbundot, az illegális kommunista mozgalmat és az ellenállást is)
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Kinszki Judit, 1934, Abony

Interjúalany foglalkozása: Oktatás

Felvétel időpontja: 2010. October 26.

Felvétel helyszíne: Abony

Feltöltötte: Kulcsár Gábor

Interjút készítő iskola: Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium