Kisdobos voltam, úttörővezető lettem

hossz: 00:36:00

Tárgy: Rendszerváltás, Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér 1:50 a főiskolán tanítottak úttörővezetés tantárgyat, ebben azonban nem az ideológia volt a lényeg, hanem az, hogy hogyan tudtak kezelni egy civil gyermekközösséget, mesél az úttörőközösségről 5:01 számos kerékpáros kirándulást szerveztek, de különböző módon eljutottak az ország számos szegletébe, kiváló úttörőként eljutott Csillebércre 10:40 a nyolcvanas évekhez képest többször voltak Erdélyben és Szlovákiában 12:40 régebben több gyerek jutott el egy nyári táborba, manapság kevesebb a gyerek, kevesebb a kereslet, és a szülők anyagi lehetősége is korlátozottabb 14:06 az úttörőcsapat rendszerváltozás utáni élményeiről mesél, a nyolcvanas évek vezetői gyorsan továbbálltak, felkérik pl. cserkészcsapat vezetőjének is, de a kötelező úttörőtagság megszűnt 19:05 régen sem politizálásra használták az úttörőmozgalmakat, mesél a közelmúlt táborairól 24:31 az úttörőtisztségekről beszél, őrsök, vezetők, tisztségviselők 28:20 nagyon sok helyen, főleg a központokban, az úttörőcsapatokat feloszlatták, akik tovább vállalták a vezetést, az gyakran az állásával játszott 30:47 a szalkszentmártoni úttörőcsapat történelméről mesél

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Kerner Erzsébet, 1953, Szalkszentmárton

Interjúalany foglalkozása: általános iskolai tanár (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2010. October 22.

Felvétel helyszíne: Szalkszentmárton

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kerner Erzsébet, Derecskeyné Sipos Etelka, Kiss Attiláné, Szabó Laura, Somogyi Enikő

Feltöltötte: baksay

Interjút készítő iskola: Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola