Kiss Károly visszaemlékezése

hossz: 00:45:00

Tárgy: Igazságszolgáltatás, Mindennapi élet , Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról, életkörülményeikről a 40-es években (01:03), majd rátér apjával való kapcsolatára, aki hadifogság után hithű kommunistaként tért haza (04:42). Beszél az 1945 utáni változásokról, nagyszülei kulákká nyilvánításáról, államosításokról (08:05), külön kitérve ennek hatásaira az ő oktatásában (14:35). Visszatér a II. világháború alatti zsidóüldözésre (11:18), majd a Rákosi-rendszerről és a terrorról beszél (17:55). Szól arról, hogy 1966-ban izgatás vádjával letartóztatták, később pedig figyeltették (21:28). Beszél az 1956-os forradalomról (32:14), majd arról, hogyan figyelték a 80-as években (35:35). Végül az 1956 utáni megtorlásokat és a Kádár-korszakot értékeli (39:08).

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól

Interjúalany: Kiss Károly, 1944, Kiskunmajsa

Interjúalany foglalkozása: nyugalmazott polgármester (Államigazgatás)

Felvétel időpontja: 2011. January 19.

Felvétel helyszíne: Kiskunmajsa

Feldolgozásban résztvevő személyek: Nyerges Benjamin, Toldi Levente

Feltöltötte: toldi.levente

Interjút készítő iskola: Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium